Info

    • Op 21 april 2020 geef ik 's avonds 'n lezing: Innerlijke rust in de Hartelijke huiskamer in Zwaag (vlakbij Hoorn)

    • Op zondag 23 april / 17 mei / 28 juni 2020 geef ik 3 dagen Bewustzijncursus in Abbekerk (vlakbij Hoorn)

    • Van 28 mei t/m 4 juni 2020 geef ik een 5 daagse Bewustzijn retraite op Ibiza

Meer informatie over het groepswerk wat ik doe, zie de agenda

 

Trekt ons licht de duisternis aan?

Als mens zijn we vaak (bewust of onbewust) bang om helemaal in ons licht te gaan zitten, om helemaal ons allerhoogste potentieel te gaan leven. We zijn bang omdat we denken dat het licht de duisternis aantrekt. Maar is dat ook zo? Dit is waar ik onlangs wat heldere inzichten over mocht ontvangen.

Zoals jullie misschien weten, trek ik om het te verhelderen altijd graag de twee stukken waar we uit bestaan uit elkaar; het zielstuk en het mensstuk.

Als we in het licht van onze ziel gaan zitten, dan heeft dat licht, geen enkele aantrekkingskracht op de duisternis, noch op het kwaad of negativiteit. Alle negativiteit ketst daar juist op af. Geen enkele negativiteit kan daar op aanhaken. Dat kan niet, het is onmogelijk. Dat licht bestaat uit pure vreugde.

Pure vreugde is echter iets heel anders dan gelukkig zijn. Gelukkig is van ons mensstuk. Gelukkig zijn is voorwaardelijk. Niet onvoorwaardelijk. We voelen ons gelukkig als in het moment aan alle voorwaarden is voldaan. Dit soort gelukkig zijn is van het mensstuk, en is dus net zo goed een illusie als ongelukkig zijn. Je gelukkig voelen of ongelukkig voelen zijn twee kanten van de dezelfde medaille, het is allebei een illusie, het is allebei niet het ware, niet echt, niet de ultieme waarheid. We denken iets en daar komt een gevoel uit voort.

Nou is de vraag: trekt ons licht de duisternis aan? We hebben net al gezien dat het licht van de ziel geen duisternis aantrekt, het snijdt als een helder zwaard door alle negativiteit, kwaad en duisternis heen. Het is niet alleen als een sterk schild, een ondoordringbaar pantser, het helpt ook nog eens de duisternis op te lossen. Er is niks wat dat licht kan dimmen. 

Maar hoe zit dat bij de lichte kant van het mensstuk, trekt menselijk gelukkig zijn en stralen de duisternis aan?

Ik heb meerdere keren in mijn leven meegemaakt dat ik op de toppen van (mijn menselijk) geluk was en dat de volgende seconde alles in elkaar stortte en er iets vreselijks gebeurde. Komt dat omdat het geluk de duisternis aantrekt?

Nee en ja.

Nee, het trekt het niet automatisch aan, het is niet een verhaal van 1+1 =2. Het is niet dat dit altijd automatisch gebeurt. Het is geen universele wet dat het geluk de duisternis aantrekt. Want we zijn te allen tijde beschermd. Er kan en zal ons niets gebeuren wat niet moet gebeuren.

Ja, het kan gebeuren op momenten dat wij mogen ontwikkelen en leren, dat het er allebei is, positiviteit en negativiteit, geluk en ellende. Dan kunnen we ons een tijdje heel gelukkig voelen, en dan opeens weer een enorme down meemaken. Dat gebeurt niet zomaar, dat gebeurt omdat het vòòr ons gebeurt, omdat het ons dient, omdat we mogen leren door die beide illusies heen te kijken. Alleen dan kunnen we ontwaken uit die illusies. We hebben de ups en downs nodig, om ons te helpen herinneren wie we werkelijk zijn, de ziel. Dan kan dat gebeuren. Het is als het ware heel zorgvuldig gepland, het gebeurt niet zomaar. Het wordt op ons pad gezet, om van te mogen leren. Op het moment dat we dan in dat negatieve terechtkomen, hebben we de keuze hoe we daarmee omgaan. Of we in die negatieve energie blijven hangen, dat mag wel, er is niemand die zegt dat dat niet mag, maar het hoeft niet.  Als we steeds bewuster en lichter worden, zullen we ons daar steeds minder diep en minder lang in mee laten trekken. Net zolang totdat we daadwerkelijk vanuit ons diepste zijn kunnen zeggen ik hoef geen negativiteit, duisternis, kwaad meer toe te laten in mijn leven. Want het is doorzien vanuit het bewustzijn, het mag er zijn, maar het hoeft er niet te zijn, het is er in de wereld, ik heb het gezien, en aangekeken, maar het is doorzien dat het een illusie is. Het hoeft daarom niet meer bij mij te zijn om mij iets te leren of te spiegelen. Dan kunnen we gaan naar meer leren vanuit het licht van onze ziel en minder vanuit de ups en downs van het mensstuk.

Een vriendin met al heel veel bewustzijn vertelde mij een verhaal dat ze tussen een man en vrouw in de rij bij een kassa stond. De man voor haar werd getriggerd door iets, hij werd kwaad en reageerde agressief naar de vrouw achter haar. Mijn vriendin stond daar tussenin. Als vanzelf shifte ze meer in het oneindige liefdevolle en vredige licht van haar ziel. Wat denk je dat er gebeurde? De ruzie escaleerde niet meer, het was als vuurwerk waar een emmer water overheen gegooid werd. Als een doka, (een donkere kamer waarin foto’s ontwikkeld worden), waar het gordijn open gedaan wordt om het licht binnen te laten. De duisternis verdwijnt direct. 

Als we in dat licht zitten, zullen er nog steeds moeilijke dingen gebeuren, zoals het verlies van dierbaren, maar we ervaren dat niet meer als moeilijk, omdat er in dat licht geen oordeel en geen verzet is tegen dat wat is.

We mogen net zo veel, vaak, lang in ons mensstuk zitten als we willen, het mag, het hoeft alleen niet. Want er is ook die andere staat van zijn, de staat van zijn die we waarlijk en werkelijk altijd allang zijn. Waar we ons alleen maar bewust van hoeven te worden. En waar we onvoorwaardelijk geluk, plezier en genieten kennen.

Het mooie is dat op ons licht niet alleen alle negativiteit, duisternis en kwaad afketst, maar dat we met ons licht ook anderen uitnodigen om mee omhoog te komen richting dat licht.

Lees hier verder.....

Het kamertje met de twee helften

Het is als een kamer met twee helften:

De ene helft is de ziel, het bewustzijn, het oneindige bewustzijn, daar is het altijd licht, daar is altijd de pure vreugde, de liefde, de goedheid, eenheid.

De andere helft van het kamertje is van het mensstuk. Deze helft van het kamertje is weer onderverdeeld in twee helften: één helft met positiviteit  geluk, plezier, genieten. En één helft met alle negativiteit, duisternis, kwaad, angst, verdriet, boosheid etc. We zitten vanuit ons mensstuk nu eenmaal in de dualiteit van plus en min.

Tussen alle helften in het hele kamertje kunnen we zo heen en weer, daar zit niks tussen, nog niet eens een sluier. We kunnen zo van onze ziel in ons mensstuk en weer terug, in een fractie van een seconde, het is ons bewustzijn wat dat doet. We kunnen ook zo van de helft van alle positiviteit, geluk, hup in de helft van de negativiteit, angst. Een lach en een traan zit heel dicht tegen elkaar aan.

Het heeft echter geen enkele zin om tussen de twee helften van het mensstuk heen en weer te gaan, van negativiteit naar positiviteit. Het heeft wel zin om steeds meer in het licht van het bewustzijn, de ziel te gaan zitten, want van daaruit kunnen we de beide illusies van het mensstuk veel helderder doorzien. Kunnen we doorzien dat beide niet waar zijn, maar slechts een onderdeel van het rollenspel wat we hier aan het spelen zijn als mens. Als we uit onze rol stappen, in diegene die we werkelijk zijn, dat hele liefdevolle, vredige lichte bewustzijn dan zijn we in het licht waar alle duisternis op afketst. Dan zijn we in een pure vorm van geluk wat onvoorwaardelijk is en wat ook niet meer vraagt om lessen op dat moment. Dan is het volledig veilig voor ons om zo licht, en zo gelukkig en zo vreugdevol te zijn. Dan zullen we zeker ook veel mensen aantrekken met ons licht, maar zoals gezegd zal alle duisternis op dat licht en ware geluk afketsen. Het kan er gewoonweg niet op aanhaken. Dat kan niet, is onmogelijk.

Eigenlijk is er van alle kwaliteiten van de ziel ook een tegenhanger in het mensstuk. Geluk (menselijk geluk) is in de ziel pure vreugde. Genieten (menselijk genieten) is in de ziel oordeelloos en vrij en helemaal in het moment zijn ervaren. Liefde (menselijke voorwaardelijke liefde) is in de ziel onvoorwaardelijke pure liefde. Maar er is een enorm contrast steeds tussen het één en het ander.

Zijn we helemaal in het hier en nu, in dit moment als we in ons ‘menselijke gelukkig zijn, plezier hebben en genieten’ zitten?

Die staat van ‘menselijke gelukkig zijn, plezier hebben en genieten’ kenmerkt zich door de voorwaardelijkheid. De voorwaarde is dat we denken dat alles op dat moment heel even goed is zoals het is. Daar komt dat geluk, plezier en genieten uit voort. Een tijdelijk goed zoals het is. Want het volgende moment kan er (vanuit ons denken) al weer van alles mis zijn.

We zijn dus wel in dat tijdelijke hier en nu. Maar het is ook weer heel anders dan het pure geluk, vreugde en genieten vanuit de ziel. Daar ervaren we namelijk dat alles helemaal onvoorwaardelijk goed is zoals het is. Dat er nooit iets hoeft te veranderen voor ons om gelukkig te zijn. Dat is het verschil. Daarom is daar het eeuwige hier en nu, waarin alles altijd al goed is zoals het is, is zoals het is.

We mogen nog net zo veel in ons mensstuk zitten als we willen, het mag, het hoeft alleen niet. Want er is ook die andere staat van zijn, de staat van zijn die we waarlijk en werkelijk altijd allang zijn. Waar we ons alleen maar bewust van hoeven te worden. En waar we onvoorwaardelijk geluk, plezier en genieten kennen.

Waar op ons licht niet alleen alle negativiteit, duisternis en kwaad afketst maar we met ons licht ook anderen uitnodigen om mee omhoog te komen richting dat licht.

 

 

ter inspiratie

Het geheim van gelukkig zijn…..

Alle antwoorden zitten altijd al in ons, alles zit altijd al in ons, en dus zit ook het geluk altijd al in ons. Ja, ja allemaal leuk en aardig en ergens weten we dat diep van binnen ook wel... Maar hoe dan? Waar zit dat dan? Hoe zit dat dan?

We kunnen allemaal wel 100 redenen opnoemen waarom we niet gelukkig zijn.

Misschien door problemen met een gezinslid of een familielid. Misschien door problemen op ons werk. Misschien door problemen met onze gezondheid. Het verlies van een dierbare.

En zo kunnen we nog wel even doorgaan…..

En toch heb je misschien ook wel eens gemerkt dat je temidden van al die problemen, ook zomaar opeens een moment heel gelukkig kunt zijn?

Dat komt omdat het geluk, en het gelukkig zijn er altijd al is.

Het zit altijd al onder alle problemen en moeilijkheden waar wij als mens mee te maken hebben. Maar hoe dan? Waar dan?

Het liefst verdeel ik altijd 'ons mensen' in twee stukken:

  •      het Mens-stuk (dit bestaat uit het denken, de emoties/gevoelens en het lichaam)
  •      het Ziels-stuk (dit kunnen we bv ook wel het bewustzijn noemen, of onze spirit)

Simpel gezegd bestaan onze problemen alleen maar in ons Mens-stuk.

En het pure geluk en de ware vrerugde zijn er altijd  al in ons Ziels-stuk.

Doordat wij als mensen de hele tijd gefocust zijn op ons Mens-stuk, waar alle langspeelplaten ronddraaien van al onze problemen, merken we niet meer dat we eigenlijk het Ziels-stuk/Bewustzijn zijn, waarin altijd een enorm gevoel van vrede en geluk is. Een ongelofelijk gevoel van vrede en geluk omdat daarin altijd alles mag zijn zoals het is. Omdat daarin alle problemen geen problemen zijn en eigenlijk ook helemaal niet bestaan. Ze zijn wat we noemen een illusie. En al deze illusies , creëren ons lijden en ons ongelukkig zijn. Want zeg nou zelf, als jij jouw probleem er helemaal zou kunnen laten zijn zoals het is, is het dan nog een probleem? Nee hè. Maar hoe laten we het er dan helemaal zijn zoals het is? Door in het Ziels-stuk/Bewustzijn te gaan zitten, daar is alles altijd al zoals het is, en daarom is daar alleen maar rust, kalmte, stilte en geluk. Dus dat is het geheim van gelukkig zijn. We zijn het altijd al, we hoeven er alleen maar steeds weer naar terug te gaan, naar wie we werkelijk zijn, onze ziel en daar in te gaan zitten, om daar te ervaren dat daar alles al precies is zoals we het willen. Hoe we er steeds weer naar terug kunnen gaan is ook nog eens veel gemakkelijker dan we denken.

Wil je ook leren hoe we vanuit ons Mens-stuk de dingen zo heel anders benaderen dan vanuit ons Ziels-stuk? Tijdens een 1 op 1 sessie, Satsang, een Bewustzijn Weekend of 5 daagse Bewustzijn Retraite, leer ik je er alles over.

Je bent van Harte Welkom!

Wat is Bewustzijn?

volgens Wikipedia is Bewustzijn het vermogen om te kunnen ervaren of waarnemen.

Zoals ik het Bewustzijn zou willen omschrijven is het eigenlijk datgene wie we werkelijk zijn!!! We denken als mens dat we ons mens-stuk zijn, met daarin onze gedachten die we geloven, onze emoties waar we in verzanden, en onze lijfelijke klachten waar we ons door laten beperken, maar dat alles is niet waar! We zijn de hele tijd gefocust op ons denken, op onze emoties en op ons lijf maar dat is niet wie we werkelijk zijn. We Zijn het BewustZijn. Datgene in ons en om ons heen, wat overal altijd al vòòr zit. Het is zich bewust van wat we zien. Het is zich bewust van wat we denken. Het is zich bewust van wat we voelen. Als we dus de hele tijd in dat denken of in dat voelen zelf zitten, zijn we ons niet meer bewust van het bewustzijn zelf, terwijl dat hetgeen is wie we werkelijk zijn. Onze Ziel, onze Spirit, ons Hogere Zelf, is hier op aarde gekomen om dat weer te herinneren. Daartoe wil het leren. Om te kunnen leren, wil het vooral alles ervaren. Alles ervaren wat er te ervaren is. Van alles wat het ervaart leert onze Ziel, positief of negatief, dat maakt onze Ziel niet uit. Onze Ziel is dus hetgeen wat zich bewust is van alles wat het ervaart, en daarom noemen we het ook wel ons Bewustzijn.

Hoe kunnen we manifesteren vanuit het Bewustzijn

Voordat ik me herinnerd had wie en wat ik werkelijk ben, vond ik het altijd heel fascinerend om te zien en te ervaren dat als dingen niet lekker stroomden, niet echt lekker in een flow zaten, als deuren niet allemaal vanzelf open gingen, dat er altijd maar één ding was wat er tussen stond. Dat er maar één ding was wat de stroom blokkeerde, wat de flow onderbrak, dat er maar één ding was wat alle deuren die net aan het open gaan waren, weer dicht lieten slaan, precies voor mijn neus. Het voelde bijna als een spelletje. Ik merkte dat dit ene ding eigenlijk geen ding is, het is maar één iemand, en die ene iemand dat zijn we altijd zelf. Als de stroom van het leven blokkeert, dan is het enige wat er tussen staat ‘jij zelf’.

Zodra we onszelf er tussenuit halen, zal alles prachtig stromen. Wat is dan dat zelf wat we er tussen zetten? Dat is ons niet ware zelf, dat is onze mind, ons denken, ons ego. Daarin zitten onze eigen blokkerende overtuigingen, remmende overtuigingen, beperkende overtuigingen….. Het is onze eigen innerlijke dialoog die zich steeds weer tegen ons keert, het denkt dingen zoals: “dat gaat me toch niet lukken”, “ik ben niet goed genoeg”, “er zijn al zo veel mensen die dat geprobeerd hebben”, “ik heb daar niet genoeg tijd, energie, geld voor”, “wie ben ik om dit te mogen doen en zo groots te mogen zijn?” Deze inwendige dialoog zorgt ervoor dat dingen moeizaam en zwaar voelen. Maar het zorgt er vooral voor dat dingen die net lekker begonnen te stromen….weer stoppen.

Het Universum werkt op een manier waarbij het ons exact geeft wat we geloven, exact geeft waarvan wij overtuigd zijn. Denken we dat het leven geweldig is, dan is het dat ook voor ons. Denken we dat het leven moeilijk en zwaar is, dan is dat wat we krijgen. Daardoor weten we eigenlijk al dat het allemaal niet echt is. Niet waar is. Dat het een illusie is. Want als onze gedachten en overtuigingen kunnen creëren wat we beleven, dan is het dus elke keer anders. Afhankelijk van wat we denken en waar we overtuigd van zijn. Als we het alle kanten op kunnen ‘denken’ kan daar nooit de ultieme waarheid in zitten. Het is een illusie die alleen maar gebaseerd is op onze overtuigingen. Geloven we het één dan krijgen we het één, geloven we het ander dan krijgen we het ander. Niets is werkelijk. Wat vertel jij jezelf de hele dag in je hoofd? En hoe zou je je voelen als je niet zo dacht?

Aan de ene kant zetten we heel duidelijk onze wensen en intenties in het universum, we maken het universum heel duidelijk wat we zouden willen en het universum wil niets liever dan daar aan beantwoorden. Maaaaarrr als we er aan de andere kant een paar stille saboteurs opgooien, door onze eigen beperkende gedachten, dan heft het één het ander op en kan het universum niet beantwoorden aan onze wensen, en komen we niet verder.

Ik gebruik mijn heldere kanalen, en laat bij alles wat ik doe een heel scala aan engelen, gidsen en spirits door me heen spreken om je te helpen dingen helder te krijgen. Om je vervolgens handvaten te geven om er mee aan de slag te gaan. 

Doordat ik me heel bewust  ben dat mijn gedachten niet waar zijn, dat ze een illusie zijn, kan ik steeds meer mijn Ware Zelf gaan Zijn. Kan ik steeds meer door de illusie heen kijken en boven de illusie uit kijken. Dan voel ik me gelijk weer verbonden met het hele universum, één met AL WAT IS. Zo blijft als vanzelf alles stromen, vanuit een onvoorwaardelijke liefde, en zit ik in de flow, gaan alle deuren voor me open en weet ik dat ik volledig ondersteund word als ik ben vanuit mijn Ware Zelf.

Quote:

Volledig ondersteund door het leven zelf, leeft het leven als het ware door mij heen, in plaats van dat ik heel erg mijn best doe om het leven zo goed mogelijk te leven.

door Maria Henkes

En als vanzelf biedt het leven alles aan; mensen die op mijn pad komen, kansen, openingen, open deuren, dingen die in beweging komen, gaan stromen, overvloed, maar ook lessen, uitdagingen, waarbij ik steeds weer bewust ben dat ze vòòr mij gebeuren, mij dienen en helpen om op een nog dieper niveau te gaan zien wie en wat ik werkelijk ben….

Vanuit licht, liefde en dankbaarheid hoe magisch het leven is, en dat wij hier alles mogen ervaren wat er te ervaren is!

Je bent van harte welkom bij Satsang, Bewustzijn Weekenden/dagen en de 5 daagse Bewustzijn Retraites die ik begeleid.

Klik hier op de agenda voor alle data.

Lees hier verder voor meer info over  wat is Satsang. Satsang entree € 30,-

   

Wil je even gelijk goed in je vel zitten, bekijk dan dit filmpje....

 

 

Steeds meer word ik me er van bewust dat de hemel op aarde, waar we naar toe aan het gaan zijn, er allang is.

Wij kunnen het alleen nog niet altijd zien.

Op het moment dat we nog rondjes aan het draaien zijn in de illusies van onze menselijke wereld,

kunnen we de realiteit die er tegelijkertijd altijd al is, niet zien.

Het lijkt alsof die realiteit verstopt zit voor ons.

Een realiteit waarin alles al licht en liefde is. Waarin alles altijd al prachtig is zoals het is.

Zodra we ons er bewust van zijn, dan zitten we er gelijk al in.